Tag Archives: Tohoku

img_7007_8_9_tonemapped_p

วีดีโอท่องเที่ยวเมืองโทโฮะกุ

โทโฮะกุแปลตรงตัวว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่หนึ่งในสี่ทางเหนือของเกาะฮอนชูหรือ มิจิโนกุ แปลว่าถนนภายในหรือถนนสายแคบ เนื่องจากในอดีตนั้นยากต่อการเข้าถึงด้วยภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาขรุขระและฤดูหนาวอันโหดร้าย