Tag Archives: โกเทมะเอ้าเล็ต

ภูเขาไฟฟูจิ
34,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (TOKYO-FUJI-NARITA) 5 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-NARITA อัพเดทแฟชั่นย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า” ชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค”
วันที่: 11-15, 18-22 ก.พ. 59
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ, ญี่ปุ่น
71,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น KYOTO-TAKAYAMA-FUJI-TOKYO นำท่านดื่ม นํ้าศักดิ์สิทธ์ 3 สาย แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ช้อปปิ้งย่านสุดฮิต ชินจูกุ
วันที่: 09-14 เม.ย. 59
วัดอาซากุสะ
32,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (TOKYO – FUJI – NARITA) 5 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO - FUJI - NARITA นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ตามรอยรายการ “ทีวีแชมป์เปี้ยน"
วันที่: 15-19 ก.ค. 58 / 28 ก.ค.-01 ส.ค. 58 / 11-15, 26-30 ส.ค. 58 / 02-06 ก.ย. 58 / 30 ก.ย.-04 ต.ค. 58
วัดอาซากุสะ
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (TOKYO-FUJI-NARITA) 5 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT ชมความงามของทุ่ง “ดอกพิ้งค์มอส” สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %
วันที่: 26-30 ส.ค. 58
ชินจูกุ, ญี่ปุ่น
32,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT 5 วัน 4 คืน (ก.ค. 58)

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO - FUJI - NARITA 5 วัน 4 คืน ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน
วันที่: 15-19 ก.ค. 58 / 28 ก.ค.-01 ส.ค. 58
หุบเขาโอวาคุดานิ, ญี่ปุ่น
41,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT 5 วัน 4 คืน (11-15 ส.ค. 58)

เที่ยวญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (TOKYO - FUJI - NARITA) 5 วัน 4 คืน เดินทาง 11-15 ส.ค. 58
วันที่: 11-15 ส.ค. 58
ชินจูกุ, ญี่ปุ่น
32,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT 5 วัน 4 คืน (มิ.ย. 58)

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-NARITA สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ (Onsen) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %
วันที่: 10-14, 24-28 มิ.ย. 58
ทุ่งดอกพิงค์มอส, ญี่ปุ่น
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT 5 วัน 4 คืน (TOKYO – FUJI – NARITA)

เที่ยวญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (TOKYO-FUJI-NARITA) ช้อปปิ้งจุใจ สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %
วันที่: 02-06 ก.ย. 58 / 30 ก.ย.-04 ต.ค. 58
ภูเขาไฟฟูจิ
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น (TOKYO-FUJI-NARITA) 5 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (TOKYO-FUJI-NARITA) ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ”
วันที่: 13-17, 27-31 พ.ค. 58 // 10-14 มิ.ย. 58
ภูเขาไฟฟูจิ3
33,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo -Tokyo (KANTO DAY FLIGHT PROMOTION พ.ย. 57)

เที่ยวญี่ปุ่น สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ (Onsen)
วันที่: 26-30 พ.ย. 57