Tag Archives: เมืองโอตารุ

ฮอกไกโด, ญี่ปุ่น
เริ่มต้น..39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO 6D 4N (BY HB)

เที่ยวญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส
วันที่: 11-16, 18-23, 25-30 พ.ค. 59 / 01-06, 08-10 มิ.ย. 59
เมืองฟุระโนะ
เริ่มต้น..36,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO 5D 3N (BY HB)

เที่ยวญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
วันที่: 15-19, 22-26 พ.ค. 59 / 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 59 / 05-09, 12-16 มิ.ย. 59
22923_1
49,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RAINBOW IN HOKKAIDO 6D 4N (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น RAINBOW IN HOKKAIDO ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสีที่บานแข่งกันทั่วเขา
วันที่: 05-10, 09-14, 19-24, 26-31 ส.ค. 59
otaru_canal_otaru_hokkaido_japan_photo_picture
43,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น BEAUTIFUL IN HOKKAIDO 5D 3N (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น BEAUTIFUL IN HOKKAIDO สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น BY TG
วันที่: 03-07, 17-21, 24-28 ส.ค. 59
ฮอกไกโด, ญี่ปุ่น
39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER FERSTIVAL IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (BY HX)

เที่ยวญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือ ณ ฮอกไกโด ชมความน่ารักของเพนกวิน และหมีขาว สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
วันที่: มิ.ย.-ส.ค. 59
หอนาฬิกาโบราณ ญี่ปุ่น
61,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น COLORFUL IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น COLORFUL IN HOKKAIDO เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
วันที่: 06-11, 13-18, 23-28 ก.ค. 59
หมู่บ้านไอนุ
43,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO SNOW 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น NOBORIBETSU-OTARU-SAPPORO สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลายสกีที่ “Sapporo Kokusai Ski”
วันที่: 21-25 ม.ค. 59 / 19-23 ก.พ. 59
หอนาฬิกาซัปโปโล
52,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW & ICE FESTIVAL FESTIVAL 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น SOUNKYU-ASAHIKAWA-OTARU-SAPPORO สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลายสกีที่ “Sahoro Ski Resort”
วันที่: 12-17 ก.พ. 59
หอนาฬิกาซัปโปโล
48,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO SNOW FREE TIME 6 วัน 4 คืน (HOK BY..TG)

เที่ยวญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO SNOW FREE TIME สนุกสนานบนลายสกีที่ “Sapporo Kokusai Ski” ช้อปปิ้งจุใจ 1 วัน เมืองซัปโปโร
วันที่: 01-06, 15-20, 20-25 ธ.ค. 58
หมู่บ้านไอนุ, ญี่ปุ่น
43,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน (HOK BY..TG)

เที่ยวญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO 3N สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ”
วันที่: 28 ต.ค.-01 พ.ย. 58 / 11-15 พ.ย. 58