Tag Archives: ฮอกไกโด

ฮอกไกโด, ญี่ปุ่น
39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER FERSTIVAL IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (BY HX)

เที่ยวญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือ ณ ฮอกไกโด ชมความน่ารักของเพนกวิน และหมีขาว สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
วันที่: มิ.ย.-ส.ค. 59
ฮอกไกโด, ญี่ปุ่น
37,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น EXCITED HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (BY HX)

เที่ยวญี่ปุ่น EXCITED HOKKAIDO เยือนเกาะฮอกไกโดเกาะบนสุดของแดนอาทิตย์อุทัย แช่นํ้าพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
วันที่: 31 มี.ค.-05 เม.ย. 59 / 21-26 เม.ย. 59
สวนสัตว์อาซาฮิยามะ, ญี่ปุ่น
49,800.-

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO MEMORY 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น เปิดโลกใบใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นกับเส้นทางธรรมชาติมนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาว
วันที่: 10-15 ก.พ. 58
ฮอกไกโด, ญี่ปุ่น
56,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SOUNKYO-ICE BREAKER 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 2 แห่ง..ออโรร่าและโซอุนเคียว สัมผัสบรรยากาศการนั่งเรือตัดน้ำแข็ง Arora Cruise
วันที่: 26 ก.พ.-03 มี.ค. 58
ฮอกไกโด ญี่ปุ่น
48,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO-SAPPORO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO-SAPPORO เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางธรรมชาติ มนต์เสน่ห์แห่งฮอกไกโด
วันที่: 20-24 ก.พ. 58
จิโกกุดานิ, ญี่ปุ่น
49,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SKI RESORT HOKKAIDO-SAPPORO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น PROMOTION SKI RESORT HOKKAIDO-SAPPORO ชมหมู่บ้านไอนุ พักสกี รีสอร์ท 1 คืน
วันที่: 20-24 ก.พ. 58
หอนาฬิกาโบราณ ญี่ปุ่น
47,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ROMANTIC 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น เปิดโลกใบใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นกับเส้นทางธรรมชาติมนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด ซัปโปโร–ฮาโกดาเตะ-นิเซโกะ
วันที่: 29 ม.ค.-03 ก.พ. 58
จิโกกุดานิ, ญี่ปุ่น
53,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO IN JAPAN 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO IN JAPAN เล่นสกีที่และพักสกีรีสอร์ “คิโรโระ สกี รีสร์อท” อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (ONSEN)
วันที่: 12-17 มี.ค. 58
หอนาฬิกาโบราณ ญี่ปุ่น
56,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SAWASDEE JAPAN HOKKAIDO IN JAPAN 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น SAWASDEE JAPAN HOKKAIDO IN JAPAN สนุกสนานกับการเล่น และพักที่ “คิโรโระ สกีรีสร์อท”
วันที่: 10-15 มี.ค. 58
hokkaido_japan_image

ภูมิภาคเหนือ(ฮอกไกโด)