Tag Archives: อุปกรณ์ไฟฟ้า

Adaptor

อุปกรณ์ไฟฟ้า

สมาชิกนักท่องเที่ยวควรนำที่ชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ท่านต้องการจะใช้พกติดต่อไปด้วย พร้อมทั้งหาตัวแปลงกระแสไฟฟ้า( Adaptor)ไปตังหาก