Tag Archives: อิซาว่า

หมู่บ้านชิราคาวะโกะ, ญี่ปุ่น
71,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น KYOTO-TAKAYAMA-FUJI-TOKYO นำท่านดื่ม นํ้าศักดิ์สิทธ์ 3 สาย แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ช้อปปิ้งย่านสุดฮิต ชินจูกุ
วันที่: 09-14 เม.ย. 59
ปราสาทมัตสึโมโต้, ญี่ปุ่น
48,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING TAKAYAMA-KANTO 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น SPRING TAKAYAMA-KANTO ชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” หมู่บ้านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วันที่: 27 มี.ค.-01 เม.ย. 59
ชินคันเซ็น, ญี่ปุ่น
47,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE AUTUMN HONSHU (TOKYO-FUJI-OSAKA-KYOTO) 7 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-OSAKA-KYOTO นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน
วันที่: 22-28 ต.ค. 58
ชินคันเซ็น, ญี่ปุ่น
39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE AUTUMN HONSHU (TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ”
วันที่: 30 ก.ย.-05 ต.ค. 58 / 07-12, 21-26 ต.ค. 58
ชินจูกุ
43,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN KANTO THEMEPARK (FUJI-SHINKANSEN-TOKYO) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น FUJI-SHINKANSEN-TOKYO สุดเหวี่ยงไปกับเครื่องเล่นอันตื่นเต้นเร้าใจภายใน “ฟูจิ คิว ไฮแลนด์” เชิงภูเขาไฟฟูจิ
วันที่: 17-22, 20-25 ต.ค. 58
วัดคิงกะกุจิ
44,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HONSHU (OSAKA-KYOTO-FUJI-TOKYO) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น OSAKA-KYOTO-FUJI-TOKYO สัมผัสความเร็วของ “รถไฟหัวกระสุน” ชมความอลังการของ “ปราสาททอง”
วันที่: 14-19 ต.ค. 58
หุบเขาโอวาคุดานิ, ญี่ปุ่น
30,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE! KANSAI (TOKYO-HAKONE-FUJI-NARITA) 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” อัพเดทแทรนด์แฟชั่นย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / โอไดบะ”
วันที่: มิ.ย..-ก.ย. 58
วัดคิงกะกุจิ
41,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE SUMMER HONSHU (PINKMOSS) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินจูกุ, ชินไซบาชิ
วันที่: 14-19 พ.ค. 58
พระราชวังอิมพีเรียล, ญี่ปุ่น
40,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE SUMMER HONSHU (LAVENDER 17-22 มิ.ย. 58) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินจูกุ, ชินไซบาชิ เดินทาง 17-22 มิ.ย. 58
วันที่: 17-22 มิ.ย. 58
วัดอาซะกุซ่า, ญี่ปุ่น
40,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE SUMMER HONSHU (LAVENDER) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA ชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินจูกุ, ชินไซบาชิ
วันที่: 01-06 ก.ค. 58