Tag Archives: อะตอมมิคบอมบ์

เมืองฟุระโนะ
27,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA NAGASAKI 5D 3N BY 3K

เที่ยวญี่ปุ่น เยือนเกาะคิวชู เกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่ เท็นจินแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฟุกุโอกะ
วันที่: ก.ค.-ก.ย. 59
จิโกกุดานิ
27,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA NAGASAKI 5 วัน 3 คืน (BY 3K)

เที่ยวญี่ปุ่น FUKUOKA NAGASAKI เยือนเกาะคิวชู เกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัยที่สวยงามและแสนโรแมนติค
วันที่: มี.ค.-เม.ย. 59
จิโกกุเมกุริ, ญี่ปุ่น
27,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA NAGASAKI 5 วัน 3 คืน (BY 3K)

เที่ยวญี่ปุ่น FUKUOKA NAGASAKI เยือนเกาะคิวชู เกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัยที่สวยงามและแสนโรแมนติค พักระดับ 3 ดาว
วันที่: มี.ค.-เม.ย. 59
จิโกกุเมกุริ, ญี่ปุ่น
62,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING KYUSHU 6 วัน 4 คืน (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น BEPPU-KUMAMOTO-NAGASAKI-FUKUOKA ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %
วันที่: 07-12, 09-14 เม.ย. 59
ปราสาทมัตสุโมโต้, ญี่ปุ่น
43,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN KYUSHU (BEPPU-KUMAMOTO-NAGASAKI-FUKUOKA) 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น AUTUMN KYUSHU (BEPPU-KUMAMOTO-NAGASAKI-FUKUOKA) ชมใบไม้เปลี่ยนสี “วัดโคเมียวเซ็นจิ”
วันที่: 25-29 พ.ย. 58