Tag Archives: หมู่บ้านไอนุ

สวนโอโดริ
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA LOVERIN HOKKAIDO 5D 3N (BY HB)

เที่ยวญี่ปุ่น SAKURA LOVERIN HOKKAIDO ดื่มดํ่ากับความงามของเมืองโอตารุ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน
วันที่: 08-12 พ.ค. 59
ฮอกไกโด, ญี่ปุ่น
37,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น EXCITED HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (BY HX)

เที่ยวญี่ปุ่น EXCITED HOKKAIDO เยือนเกาะฮอกไกโดเกาะบนสุดของแดนอาทิตย์อุทัย แช่นํ้าพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
วันที่: 31 มี.ค.-05 เม.ย. 59 / 21-26 เม.ย. 59
หมู่บ้านไอนุ, ญี่ปุ่น
43,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน (HOK BY..TG)

เที่ยวญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO 3N สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ”
วันที่: 28 ต.ค.-01 พ.ย. 58 / 11-15 พ.ย. 58
hokkaido_japan_image
37,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เทศกาลดอกไม้บาน 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด เทศกาลดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง โปรโมชั่นพิเศษ... บินตรงเมืองซับโปโร
วันที่: พ.ค.-ก.ย. 58
ฮอกไกโด ญี่ปุ่น
48,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO-SAPPORO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO-SAPPORO เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางธรรมชาติ มนต์เสน่ห์แห่งฮอกไกโด
วันที่: 20-24 ก.พ. 58
จิโกกุดานิ, ญี่ปุ่น
49,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SKI RESORT HOKKAIDO-SAPPORO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น PROMOTION SKI RESORT HOKKAIDO-SAPPORO ชมหมู่บ้านไอนุ พักสกี รีสอร์ท 1 คืน
วันที่: 20-24 ก.พ. 58
หอนาฬิกาโบราณ ญี่ปุ่น
47,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ROMANTIC 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น เปิดโลกใบใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นกับเส้นทางธรรมชาติมนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด ซัปโปโร–ฮาโกดาเตะ-นิเซโกะ
วันที่: 29 ม.ค.-03 ก.พ. 58
จิโกกุดานิ, ญี่ปุ่น
53,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO IN JAPAN 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO IN JAPAN เล่นสกีที่และพักสกีรีสอร์ “คิโรโระ สกี รีสร์อท” อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (ONSEN)
วันที่: 12-17 มี.ค. 58
หอนาฬิกาโบราณ ญี่ปุ่น
56,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SAWASDEE JAPAN HOKKAIDO IN JAPAN 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น SAWASDEE JAPAN HOKKAIDO IN JAPAN สนุกสนานกับการเล่น และพักที่ “คิโรโระ สกีรีสร์อท”
วันที่: 10-15 มี.ค. 58
หมู่บ้านไอนุ
51,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (อิสระ 1วัน)

เหยียบแผ่นดินญี่ปุ่น เยือนฮอกไกโด ตะลุยสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์มากมาย พร้อมอิสระ 1 วัน ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งที่เมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย
วันที่: 2-7 ธ.ค. 2014