Tag Archives: วัดอาซะกุซ่าคันนอน

วัดคิงกะกุจิ
44,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” ช้อปปิ้งย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ
วันที่: 10-15 ส.ค. 59
ชินจูกุ, ญี่ปุ่น
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น NARITA-TOKYO-FUJI 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้าที่ 8 ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
วันที่: 11-15 ส.ค. 59
วัดอาซากุซ่า, ญี่ปุ่น
39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (SAKURA VER.2) 5 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น สุดคุ้ม ชมซากุระ อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ช้อปปิ้งย่านสุดฮิต “ชินจูกุ”
วันที่: มี.ค.-เม.ย. 59
ภูเขาไฟฟูจิ, ญี่ปุ่น
45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO SURPRISE SAKURA (HAKONE-FUJI-TOKYO-NARITA) 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น KANTO SURPRISE SAKURA เพลิดเพลินกับการเลือกชมและชิม “สตรอเบอร์รี่” สดๆ จากไร่ ช้อปปิ้งย่านสุดฮิต ชินจูกุ, ฮาราจูกุ
วันที่: 09-13, 10-14 เม.ย. 59
Fuji1
42,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE-WINTER HONSHU (TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งย่านสุดฮิตที่ ชินจูกุ
วันที่: 29 ม.ค.-03 ก.พ. 59 / 10-15 ก.พ. 59
เรือโจรสลัด
45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA ชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” นำท่านดื่ม “นํ้าศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ”
วันที่: 16-21 มี.ค. 59
วัดอาซากุซ่า ญี่ปุ่น
45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE-SPRING HONSHU 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” แช่ออนเซ็น
วันที่: 16-21 มี.ค. 59
ภูเขาไฟฟูจิ
45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE-SPRING HONSHU (MATSUDA SAKURA FESTIVAL) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น MATSUDA SAKURA FESTIVAL ชมความงดงามเทศกาลชม “ดอกซากุระ” เมืองมาซึดะ อลังการของ “ปราสาททอง”
วันที่: 03-08 มี.ค. 59
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ, ญี่ปุ่น
71,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น KYOTO-TAKAYAMA-FUJI-TOKYO นำท่านดื่ม นํ้าศักดิ์สิทธ์ 3 สาย แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ช้อปปิ้งย่านสุดฮิต ชินจูกุ
วันที่: 09-14 เม.ย. 59
The-Kyoto-Gardens-Temples
42,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HONSHU (NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสำริด “วัดโทไดจิ” สนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท”
วันที่: 14-19 ม.ค. 59