Tag Archives: วัดคิโยมิซึ

วัดคิงกะกุจิ
44,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” ช้อปปิ้งย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ
วันที่: 10-15 ส.ค. 59
Fuji1
42,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE-WINTER HONSHU (TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งย่านสุดฮิตที่ ชินจูกุ
วันที่: 29 ม.ค.-03 ก.พ. 59 / 10-15 ก.พ. 59
เรือโจรสลัด
45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA ชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” นำท่านดื่ม “นํ้าศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ”
วันที่: 16-21 มี.ค. 59
วัดอาซากุซ่า ญี่ปุ่น
45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE-SPRING HONSHU 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” แช่ออนเซ็น
วันที่: 16-21 มี.ค. 59
ภูเขาไฟฟูจิ
45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE-SPRING HONSHU (MATSUDA SAKURA FESTIVAL) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น MATSUDA SAKURA FESTIVAL ชมความงดงามเทศกาลชม “ดอกซากุระ” เมืองมาซึดะ อลังการของ “ปราสาททอง”
วันที่: 03-08 มี.ค. 59
ปราสาทโอซาก้า
45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE-WINTER HONSHU 6 วัน 3 คืน (TYO-OSA BY..TG)

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA ช้อปปิ้งสุดฮิต ชินจูกุ, ชินไซบาชิ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ภายในวัดอาซะกุซ่าคันนอน
วันที่: 03-08, 09-14 ธ.ค. 58
ชินคันเซ็น, ญี่ปุ่น
47,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE AUTUMN HONSHU (TOKYO-FUJI-OSAKA-KYOTO) 7 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-OSAKA-KYOTO นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน
วันที่: 22-28 ต.ค. 58
ชินคันเซ็น, ญี่ปุ่น
39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE AUTUMN HONSHU (TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ”
วันที่: 30 ก.ย.-05 ต.ค. 58 / 07-12, 21-26 ต.ค. 58
วัดคิงกะกุจิ
41,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE SUMMER HONSHU (PINKMOSS) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินจูกุ, ชินไซบาชิ
วันที่: 14-19 พ.ค. 58
พระราชวังอิมพีเรียล, ญี่ปุ่น
40,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RE SUMMER HONSHU (LAVENDER 17-22 มิ.ย. 58) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินจูกุ, ชินไซบาชิ เดินทาง 17-22 มิ.ย. 58
วันที่: 17-22 มิ.ย. 58