Tag Archives: ฟูชิมิอินาริ

ปราสาทโอซาก้า, ญี่ปุ่น
26,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO ชมมรดกโลกวัดนํ้าใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกานํ้าชา
วันที่: พ.ค.-ก.ย. 59
ปราสาททอง
37,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6 วัน 3 คืน (BY JL)

เที่ยวญี่ปุ่น ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
วันที่: 18-23, 24-29 พ.ค. 59
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ญี่ปุ่น
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NARA NAGOYA 5 วัน 3 คืน (BY JL)

เที่ยวญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ คายาบูกิ โน ซาโตะ สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ เมืองหลวงเก่านารา
วันที่: 10-14 พ.ค. 59 / 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 59
beautiful-temple-kyoto-japan1
25,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA OSAKA SUPER SHOCK 4 วัน 3 คืน (BY TZ)

เที่ยวญี่ปุ่น SAKURA OSAKA SUPER SHOCK ชมความยิ่งใหญ่ งดงามของปราสาทโอซาก้า ชมมรดกโลกวัดนํ้าใส
วันที่: มี.ค.-มิ.ย. 59
วัดคิโยะมิซุ
19,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น NEW OSAKA SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน (BY TZ)

เที่ยวญี่ปุ่น NEW OSAKA SUPER SAVE เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความยิ่งใหญ่ งดงามของปราสาทโอซาก้า
วันที่: ต.ค. - มี.ค. 58
ปราสาทโอซาก้า, ญี่ปุ่น
23,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SUPER SHOCK เที่ยว ช้อป โอซาก้า 4 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยว ช้อป โอซาก้า OSAKA SUPER SHOCK ชมความยิ่งใหญ่ งดงามของปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
วันที่: ก.ย.-ต.ค. 58