Tag Archives: พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

สวนโอโดริ
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA LOVERIN HOKKAIDO 5D 3N (BY HB)

เที่ยวญี่ปุ่น SAKURA LOVERIN HOKKAIDO ดื่มดํ่ากับความงามของเมืองโอตารุ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน
วันที่: 08-12 พ.ค. 59
ฮอกไกโด, ญี่ปุ่น
เริ่มต้น..39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO 6D 4N (BY HB)

เที่ยวญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส
วันที่: 11-16, 18-23, 25-30 พ.ค. 59 / 01-06, 08-10 มิ.ย. 59
เมืองฟุระโนะ
เริ่มต้น..36,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO 5D 3N (BY HB)

เที่ยวญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
วันที่: 15-19, 22-26 พ.ค. 59 / 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 59 / 05-09, 12-16 มิ.ย. 59
22923_1
49,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น RAINBOW IN HOKKAIDO 6D 4N (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น RAINBOW IN HOKKAIDO ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสีที่บานแข่งกันทั่วเขา
วันที่: 05-10, 09-14, 19-24, 26-31 ส.ค. 59
otaru_canal_otaru_hokkaido_japan_photo_picture
43,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น BEAUTIFUL IN HOKKAIDO 5D 3N (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น BEAUTIFUL IN HOKKAIDO สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น BY TG
วันที่: 03-07, 17-21, 24-28 ส.ค. 59
ฮอกไกโด, ญี่ปุ่น
39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER FERSTIVAL IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (BY HX)

เที่ยวญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือ ณ ฮอกไกโด ชมความน่ารักของเพนกวิน และหมีขาว สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
วันที่: มิ.ย.-ส.ค. 59
หอนาฬิกาโบราณ ญี่ปุ่น
61,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น COLORFUL IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น COLORFUL IN HOKKAIDO เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
วันที่: 06-11, 13-18, 23-28 ก.ค. 59
ฮอกไกโด, ญี่ปุ่น
37,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น EXCITED HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (BY HX)

เที่ยวญี่ปุ่น EXCITED HOKKAIDO เยือนเกาะฮอกไกโดเกาะบนสุดของแดนอาทิตย์อุทัย แช่นํ้าพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
วันที่: 31 มี.ค.-05 เม.ย. 59 / 21-26 เม.ย. 59
ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW FESTIVAL IN HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น SNOW FESTIVAL IN HOKKAIDO เยือนเกาะฮอกไกโดเกาะบนสุดของแดนอาทิตย์อุทัย THAI AIRWAYS สะสมไมล์ 50 %
วันที่: พ.ย.-มี.ค. 59
หอนาฬิกาซัปโปโล
37,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WINTER IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (BY HX)

เที่ยวญี่ปุ่น SNOW WINTER IN HOKKAIDO ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ MITSUI OUTLET
วันที่: 11-16, 19-24 ม.ค. 59 / 08-13, 11-16, 15-20 มี.ค. 59