Tag Archives: ปราสาทนิโจคือ

วีดีโอท่องเที่ยวปราสาทนิโจ

ปราสาทนิโจ หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า Nijou-jou ถือว่าเป็นปราสาท ที่ตั้งอยู่กลางเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ที่ประกอบไปด้วยป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น ปราสาทนิโจ เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ที่ประกอบไปด้วยป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น