Tag Archives: นารา

ปราสาทโอซาก้า, ญี่ปุ่น
26,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO ชมมรดกโลกวัดนํ้าใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกานํ้าชา
วันที่: พ.ค.-ก.ย. 59
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ญี่ปุ่น
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NARA NAGOYA 5 วัน 3 คืน (BY JL)

เที่ยวญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ คายาบูกิ โน ซาโตะ สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ เมืองหลวงเก่านารา
วันที่: 10-14 พ.ค. 59 / 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 59
The-Kyoto-Gardens-Temples
42,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HONSHU (NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสำริด “วัดโทไดจิ” สนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท”
วันที่: 14-19 ม.ค. 59
070127_tanuki-fuji
47,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HONSHU SNOW & MOTHER FARM 7 วัน 4 คืน (OSA-TYO BY..TG)

เที่ยวญี่ปุ่น NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสำริด “วัดโทไดจิ” ชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ”
วันที่: 19-25 ธ.ค. 58
เมืองโอซาก้า
45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HONSHU 6 วัน 3 คืน (OSA-TYO BY..TG)

เที่ยวญี่ปุ่น NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสำริด “วัดโทไดจิ” ชมความอลังการของ “ปราสาททอง”
วันที่: 10-15 ธ.ค. 58
universal studios japan
45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN KANSAI + USJ 6 วัน 3 คืน (OSA-OSA BY..TG)

เที่ยวญี่ปุ่น KOBE-OSAKA-KYOTO-NARA ตื่นเต้นเร้าใจภายใน “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ “วัดคิโยมิสึ”
วันที่: 11-16 พ.ย. 58
วัดคิงกะกุจิ
44,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HONSHU (OSAKA-KYOTO-FUJI-TOKYO) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น OSAKA-KYOTO-FUJI-TOKYO สัมผัสความเร็วของ “รถไฟหัวกระสุน” ชมความอลังการของ “ปราสาททอง”
วันที่: 14-19 ต.ค. 58
วัดโทไดจิ
41,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น (NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO) 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสำริด “วัดโทไดจิ” ชมความอลังการของ “ปราสาททอง”
วันที่: 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 58 // 29 ก.ค.-02 ส.ค. 58
ออนเซ็น ญี่ปุ่น
40,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น SUMMER HONSHU (NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO) ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์” ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ
วันที่: 25-29 มิ.ย. 58
ปราสาททอง
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต ชมดอกซากุระ

เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต ชมดอกซากุระ 5 วัน 3 คืน ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านชินไซบาชิ
วันที่: มี.ค. 58