Tag Archives: ทาคายาม่า

ปราสาททอง
37,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6 วัน 3 คืน (BY JL)

เที่ยวญี่ปุ่น ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
วันที่: 18-23, 24-29 พ.ค. 59
วัดอาซากุซ่า, ญี่ปุ่น
41,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT TAKAYAMA PINK MOSS TOKYO 6 วัน 3 คืน (BY JL)

เที่ยวญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เก็บภาพประทับใจกับปราสาทมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ โอไดบะ

วันที่: 16-21, 19-24, 25-30 พ.ค. 59
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ, ญี่ปุ่น
41,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN APLS TAKAYAMA NAGOYA 5 วัน 3 คืน (BY JL)

เที่ยวญี่ปุ่น ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมความงามของปราสาทนาโกย่า
วันที่: พ.ค.-มิ.ย. 59
พระราชวังอิมพีเรียล, ญี่ปุ่น
69,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA TOKYO 6 วัน 5 คืน (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมความงามของฟูจิ
วันที่: 14-19 เม.ย. 59
โอไดบะ, ญี่ปุ่น
73,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA TOKYO 7 วัน 4 คืน (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ
วันที่: 10-16 เม.ย. 59
ชิราคาวะโกะ, ญี่ปุ่น
30,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน (BY XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
วันที่: มี.ค.-พ.ค. 59
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ญี่ปุ่น
29,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น FROZEN OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน (BY XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น FROZEN OSAKA TAKAYAMA เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งถนนสายกานํ้าชา ชมศาลโทริอิ
วันที่: ม.ค.-มี.ค. 59
ชิราคาวะโกะ, ญี่ปุ่น
39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน (BY XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
วันที่: เม.ย.-พ.ค. 59
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ, ญี่ปุ่น
71,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น KYOTO-TAKAYAMA-FUJI-TOKYO นำท่านดื่ม นํ้าศักดิ์สิทธ์ 3 สาย แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ช้อปปิ้งย่านสุดฮิต ชินจูกุ
วันที่: 09-14 เม.ย. 59
ปราสาทมัตสึโมโต้, ญี่ปุ่น
48,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING TAKAYAMA-KANTO 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น SPRING TAKAYAMA-KANTO ชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” หมู่บ้านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วันที่: 27 มี.ค.-01 เม.ย. 59