Tag Archives: ชิบูย่า

ชินจูกุ, ญี่ปุ่น
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น NARITA-TOKYO-FUJI 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้าที่ 8 ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
วันที่: 11-15 ส.ค. 59
ฮาราจูกุ, ญี่ปุ่น
29,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-NARITA 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” อัพเดทแฟชั่นย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ” อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว
วันที่: 17-21 ก.ค. 59
วัดอาซากุซ่า, ญี่ปุ่น
39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (SAKURA VER.2) 5 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น สุดคุ้ม ชมซากุระ อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ช้อปปิ้งย่านสุดฮิต “ชินจูกุ”
วันที่: มี.ค.-เม.ย. 59
ภูเขาไฟฟูจิ
34,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO DAY FLIGHT (TOKYO-FUJI-NARITA) 5 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-NARITA อัพเดทแฟชั่นย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า” ชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค”
วันที่: 11-15, 18-22 ก.พ. 59
Sensoji-Temple-Tokyo
25,900.-

เที่ยวสุดคุ้ม!! TOKYO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวสุดคุ้ม ฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิสึโอกะ ชมความงดงามแห่งยอดเขา ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซะ!
วันที่: 17-21 ต.ค. // 14-18 / 28 พ.ย.-2 ธ.ค. // 12-16 / 26-30 ธ.ค. 57