Tag Archives: ชินไซบาชิ

ปราสาทโอซาก้า, ญี่ปุ่น
26,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO ชมมรดกโลกวัดนํ้าใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกานํ้าชา
วันที่: พ.ค.-ก.ย. 59
ปราสาททอง
37,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6 วัน 3 คืน (BY JL)

เที่ยวญี่ปุ่น ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
วันที่: 18-23, 24-29 พ.ค. 59
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ญี่ปุ่น
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NARA NAGOYA 5 วัน 3 คืน (BY JL)

เที่ยวญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ คายาบูกิ โน ซาโตะ สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ เมืองหลวงเก่านารา
วันที่: 10-14 พ.ค. 59 / 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 59
beautiful-temple-kyoto-japan1
25,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA OSAKA SUPER SHOCK 4 วัน 3 คืน (BY TZ)

เที่ยวญี่ปุ่น SAKURA OSAKA SUPER SHOCK ชมความยิ่งใหญ่ งดงามของปราสาทโอซาก้า ชมมรดกโลกวัดนํ้าใส
วันที่: มี.ค.-มิ.ย. 59
ทะเลสาปอาชิ, ญี่ปุ่น
49,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SONGKRAN TOKYO OSAKA 7 วัน 4 คืน (BY XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งจุใจย่าน ชินจูกุ ชินไซบาชิ
วันที่: 09-15, 10-16, 11-17 เม.ย. 59
ปราสาทโอซาก้า, ญี่ปุ่น
41,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN KANSAI (OSAKA-KYOTO-NARA-KOBE) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น OSAKA-KYOTO-NARA-KOBE ขอพร “หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ” ชมสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก“สะพานอะคาชิไคเคียว”
วันที่: 18-23 พ.ย. 58
ปราสาททอง
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต ชมดอกซากุระ

เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต ชมดอกซากุระ 5 วัน 3 คืน ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านชินไซบาชิ
วันที่: มี.ค. 58
เมืองโอซาก้า
32,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ชมปราสาทโอซาก้าอันยิ่งใหญ่ เที่ยวเมืองเกียวโต เมืองหลวงโบราณ ณ วัดคิโยมิสึ
วันที่: ก.พ.-มี.ค. 58
พระราชวังอิมพิเรียล, ญี่ปุ่น
46,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น (RE SPRING HONSHU) 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น (RE SPRING HONSHU) TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA ชมความงดงามของ “พระราชวังอิมพีเรียล”
วันที่: 11-16 มี.ค. 58
วัดคิโยะมิซุ
63,900.-

ทัวร์โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 3 คืน

เหยียบแผ่นดินญี่ปุ่น เยือน 2 เมืองดัง โตเกียว โอซาก้า ตะลุยสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์มากมาย พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!
วันที่: 30 ธ.ค. 2014 - 4 ม.ค. 2015