Tag Archives: จิโกกุดานิ

หอนาฬิกาซัปโปโล
48,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO SNOW FREE TIME 6 วัน 4 คืน (HOK BY..TG)

เที่ยวญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO SNOW FREE TIME สนุกสนานบนลายสกีที่ “Sapporo Kokusai Ski” ช้อปปิ้งจุใจ 1 วัน เมืองซัปโปโร
วันที่: 01-06, 15-20, 20-25 ธ.ค. 58
หมู่บ้านไอนุ, ญี่ปุ่น
43,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน (HOK BY..TG)

เที่ยวญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO 3N สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ”
วันที่: 28 ต.ค.-01 พ.ย. 58 / 11-15 พ.ย. 58
หมู่บ้านไอนุ, ญี่ปุ่น
64,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO SNOW NEW YEAR 6 วัน 4 คืน (HOK BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO SNOW NEW YEAR สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ”
วันที่: 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 59
หมู่บ้านราเม็ง
51,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SOUNKYO-TOYA-OTARU-SAPPORO (AUTUMN HOKKAIDO) 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO (SOUNKYO-TOYA-OTARU-SAPPORO) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
วันที่: 29 ก.ย.-04 ต.ค. 58 / 01-06 ต.ค. 58
ฮอกไกโด ญี่ปุ่น
48,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO-SAPPORO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO-SAPPORO เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางธรรมชาติ มนต์เสน่ห์แห่งฮอกไกโด
วันที่: 20-24 ก.พ. 58
จิโกกุดานิ, ญี่ปุ่น
49,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SKI RESORT HOKKAIDO-SAPPORO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น PROMOTION SKI RESORT HOKKAIDO-SAPPORO ชมหมู่บ้านไอนุ พักสกี รีสอร์ท 1 คืน
วันที่: 20-24 ก.พ. 58
หอนาฬิกาโบราณ ญี่ปุ่น
47,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ROMANTIC 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น เปิดโลกใบใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นกับเส้นทางธรรมชาติมนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด ซัปโปโร–ฮาโกดาเตะ-นิเซโกะ
วันที่: 29 ม.ค.-03 ก.พ. 58
จิโกกุดานิ, ญี่ปุ่น
53,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO IN JAPAN 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น WINTER HOKKAIDO IN JAPAN เล่นสกีที่และพักสกีรีสอร์ “คิโรโระ สกี รีสร์อท” อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (ONSEN)
วันที่: 12-17 มี.ค. 58
หอนาฬิกาโบราณ ญี่ปุ่น
56,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SAWASDEE JAPAN HOKKAIDO IN JAPAN 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น SAWASDEE JAPAN HOKKAIDO IN JAPAN สนุกสนานกับการเล่น และพักที่ “คิโรโระ สกีรีสร์อท”
วันที่: 10-15 มี.ค. 58
หมู่บ้านไอนุ
51,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น (WINTER HOKKAIDO) 6 วัน 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น (WINTER HOKKAIDO) NOBORIBETSU-OTARU-SAPPORO สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” ณ “หมู่บ้านไอนุ”
วันที่: 26-30 มี.ค. 58