วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอท่องเที่ยวปราสาทนิโจ

ปราสาทนิโจ หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า Nijou-jou ถือว่าเป็นปราสาท ที่ตั้งอยู่กลางเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ที่ประกอบไปด้วยป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น ปราสาทนิโจ เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ที่ประกอบไปด้วยป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น

วีดีโอท่องเที่ยวเกาะคิวชู

ภูมิภาค คิวชู (ญี่ปุ่น: 九州 Kyushu) ทางใต้ ภูมิภาคนี้มีอากาศอบอุ่นตลอดปี อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเล และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ เป็นที่ตั้งของ 8 จังหวัด มีจังหวัด Fukuoka เป็นศูนย์การค้าที่สำคัญจังหวัด Saga เมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผา Aritayaki
img_7007_8_9_tonemapped_p

วีดีโอท่องเที่ยวเมืองโทโฮะกุ

โทโฮะกุแปลตรงตัวว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่หนึ่งในสี่ทางเหนือของเกาะฮอนชูหรือ มิจิโนกุ แปลว่าถนนภายในหรือถนนสายแคบ เนื่องจากในอดีตนั้นยากต่อการเข้าถึงด้วยภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาขรุขระและฤดูหนาวอันโหดร้าย
Nijo castle

วีดีโอท่องเที่ยวเมืองคันไซ

เมืองคันไซเป็นเขตแดนทางภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นบนเกาะฮนชู โดยเขตคันไซประกอบไปด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ เฮียวโงะ เคียวโตะ โอซะกะ ชิงะ นะระ วะกะยะมะ และมิเอะ คันไซมีขนาดประมาณ 27,335.11 ตารางกิโลเมตร และประชากรประมาณ 22,515,720 คน

วีดีโอท่องเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจินี้เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเรียกภูเขาไฟฟูจิว่า ฟูจิซังมีความสูงราว 3,776 เมตร จากวัดเส้นรอบวงของภูเขาไฟฟูจิวัดเส้นรอบวงได้ประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นสุดยอดแห่งสัญลักษณ์ความงามของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาช้านาน

วีดีโอท่องเที่ยวเกาะฮอกไกโด

ชื่อ ฮอกไกโด ในภาษาญี่ปุ่นเขียนว่า 北海道 โรมะจิสะกดว่า Hokkaido หมายถึง “เส้นทางสู่ทะเลเหนือ” ฮอกไกโดเป็นทั้งชื่อ เกาะ เขตแดนและจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีให้เห็นคำว่า เกาะฮอกไกโด ซึ่งกล่าวถึงเกาะโดยรวม

วีดีโอท่องเที่ยวพระราชวังโตเกียว

พระราชวังนี้แต่เดิมเป็นที่ตั้งของปราสาทเอะโดะ แต่พระราชวังเดิมได้ถูกระเบิดทำลายลงไปมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาในปี ค.ศ. 1964 พระราชวังโตเกียว ก็ได้รับการบูรณะ ซึ่งตัวพระราชวังมีขนาดที่ดินทั้งหมด 3.41 ตารางกิโลเมตร

วีดีโอท่องเที่ยววัดอาซ่ากุสะ

จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน นั่นคือ โคมไฟยักษ์ ที่มีเป็นลักษณะสีแดงและมีขนาดความสูง 4.5 เมตร และได้แขวนอยู่ที่บริเวณประตู “คามินาริมง” (ประตูฟ้าฟาด) ทั้ง สองข้างของโคมแดงจะเป็นรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู

วีดีโอท่องเที่ยววัดคินคะคุจิ

วัดคินคะคุจิ (Kinkaku )หรือวัดวิหารทอง มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ‘วัดโระคุงอนจิ’ ซึ่งมีความหมายว่า วัดสวนกวาง เป็นวัดที่วิจิตรงดงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จนองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก

วีดีโอท่องเที่ยวมหานครโตเกียว

โตเกียว (Tokyo) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหานครโตเกียว เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น กรุงโตเกียว มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะในตัวโตเกียวใน 23 เขตปกครองพิเศษในโตเกียว