ทัวร์ราคาพิเศษ

ทัวร์ราคาพิเศษ

วัดคิงกะกุจิ
44,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA 6 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” ช้อปปิ้งย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ
วันที่: 10-15 ส.ค. 59
ชินจูกุ, ญี่ปุ่น
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น NARITA-TOKYO-FUJI 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้าที่ 8 ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
วันที่: 11-15 ส.ค. 59
ฮาราจูกุ, ญี่ปุ่น
29,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-NARITA 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” อัพเดทแฟชั่นย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ” อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว
วันที่: 17-21 ก.ค. 59
เมืองฟุระโนะ
27,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA NAGASAKI 5D 3N BY 3K

เที่ยวญี่ปุ่น เยือนเกาะคิวชู เกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่ เท็นจินแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฟุกุโอกะ
วันที่: ก.ค.-ก.ย. 59
สวนโอโดริ
35,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA LOVERIN HOKKAIDO 5D 3N (BY HB)

เที่ยวญี่ปุ่น SAKURA LOVERIN HOKKAIDO ดื่มดํ่ากับความงามของเมืองโอตารุ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน
วันที่: 08-12 พ.ค. 59
ฮอกไกโด, ญี่ปุ่น
เริ่มต้น..39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO 6D 4N (BY HB)

เที่ยวญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส
วันที่: 11-16, 18-23, 25-30 พ.ค. 59 / 01-06, 08-10 มิ.ย. 59
เมืองฟุระโนะ
เริ่มต้น..36,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO 5D 3N (BY HB)

เที่ยวญี่ปุ่น PINKMOSS IN HOKKAIDO ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
วันที่: 15-19, 22-26 พ.ค. 59 / 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 59 / 05-09, 12-16 มิ.ย. 59
otaru_canal_otaru_hokkaido_japan_photo_picture
43,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น BEAUTIFUL IN HOKKAIDO 5D 3N (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น BEAUTIFUL IN HOKKAIDO สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น BY TG
วันที่: 03-07, 17-21, 24-28 ส.ค. 59
หอนาฬิกาโบราณ ญี่ปุ่น
61,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น COLORFUL IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (BY TG)

เที่ยวญี่ปุ่น COLORFUL IN HOKKAIDO เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
วันที่: 06-11, 13-18, 23-28 ก.ค. 59
ปราสาทโอซาก้า, ญี่ปุ่น
26,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO 5 วัน 3 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO ชมมรดกโลกวัดนํ้าใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกานํ้าชา
วันที่: พ.ค.-ก.ย. 59