ชูโงะกุ

ภูมิภาคชูโงะกุ นั้นตั้งอยู่ทางส่วนปลายสุดของเกาะฮอนชูทางทิศตะวันตก ทิศเหนือติดทะเลญี่ปุ่น ทิศใต้ติดกับทะเลในเซะโตะนะอิกะอิ และยังเป็นที่ตั้งของ 5 จังหวัดในญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งภูมิภาคนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 ด้าน โดยเทือกเขาชูโงะกุ โดยด้านที่อยู่ทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นเรียกว่า San-In แปลว่าร่มเงาของภูเขา ได้แก่จังหวัดทตโตะริ ชิมะเนะ และตอนเหนือของจังหวัดยะมะงุชิ ภูมิอากาศของด้านนี้จะมีแดดจ้าในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น มรสุมจากทางตะวันตกเฉียงเหนือทำให้มีหมอกจัดและเมฆหนาทึบ ส่วนอีกด้านหนึ่งเรียกว่า San-Yo คือทางฝั่งทะเลใน ประกอบด้วยจังหวัดโอะกะยะมะ ฮิโระชิมะ และทางตอนใต้ของจังหวัดยะมะงุชิ มีสภาพอากาศอบอุ่นสบายตลอดปี ปริมาณน้ำฝนมีไม่มาก มีแสงแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่ จุดเด่นของภูมิภาคนี้ คือ ปราสาท สถาปัตยกรรม และศิลปหัตถกรรมโบราณ รวมถึงเนินทรายเลื่องชื่อแห่งทตโตะริ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยหมู่บ้านตามทิวเขา เมืองที่เงียบสงบสวยงาม หมู่บ้านประมงชายทะเล ซึ่งคงกลิ่นอายของญี่ปุ่นดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

No results were found for your request!