ชูบุ

ชูบุ เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นที่ตั้งของเทือกเขา “เจแปน แอลป์” จุดเด่นของภาคชูบุก็คือ จังหวัดทั้ง 9 แม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ก็มีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โดยมีจังหวัดที่ติดชายฝั่งทั้งหมดสี่จังหวัด อันได้แก่ นีงะตะ โทยะมะ อิชิกะวะ และฟุกุอิ บริเวณชายฝั่งทะเลยังคงมีการใช้วิถีชิวิตแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอยู่มาก แต่อย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางจนถึงชายฝั่งแปซิฟิก ก็ยังมีความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ทำให้มีความหลากหลายซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นภูมิภาคแห่งนี้

No results were found for your request!