คิวชู

ทั้งเกาะคิวชิวและเกาะโอะกินะวะ ต่างก็ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู มีสภาพภูมิกาศอากาศที่อบอุ่น เป็นเขตชนบทที่มีความเขียวชอุ่ม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังประกอบด้วยบ่อน้ำแร่และภูเขาไฟ เนื่องจากเกาะทั้งสองแห่งตั้งอยู่ใกล้จีนและเกาหลี ทำให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 อีกทั้งเป็นจุดแรกที่ติดต่อกับทางตะวันตกซี่งชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเทียบท่า เมื่อศตวรรษที่ 16

No results were found for your request!