คันโต

เขตคันโต เป็นที่ตั้งของเมืองโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่พื้นที่ในเมืองจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเท่านั้น ธรรมชาติที่สวยงามเช่น น้ำตกเคโกนที่นิคโก้ ที่ซึ่งยังคงหลงเหลือสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองในอดีตช่วงยุคสมัยเอโดะ (1603-1867) ซึ่งเป็นช่วงที่ปกครองโดยโทคุกาว่าโชกุน การท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ จากโตเกียวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวรอบ ๆ เช่น โยโกฮาม่า:เมืองท่าในสมัยเปิดประเทศช่วงปลายสมัยเอโดะ,เมืองเก่าคามาคุระ:ซึ่งเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมยุคกลางของญี่ปุ่น,และเมืองแห่งน้ำพุร้อนฮาโกเน่:ซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคสมัยนารา (710-793)

โตเกียว