การคมนาคม

ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยที่สุดในโลก โดยเฉพาะที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยก็คือ “ระบบการรถไฟ” ที่ครอบคลุมเกือบทุกจุดหมายปลายทางทั้งหมดในประเทศ อีกทั้งยังมีทางหลวง และสายการบินภายในประเทศที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการแก่ประชาชนทุกท่าน

รถไฟญี่ปุ่น

การเดินทางโดยรถไฟระยะไกล

การเดินทางโดยรถไฟในญี่ปุ่นครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ มีบริษัททำงานร่วมกันกว่า 6 บริษัท ผนวกกับอีกหลายบริษัทในเมืองใหญ่
JR Bus

บริการรถบัส JR

รถบัสถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไกลระหว่างโตเกียว และเมืองใหญ่อื่นๆ เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าการเดินทางแบบอื่นๆ
Taxi ญี่ปุ่น

การโดยสารรถแท็กซี่

การโดยสารรถแท็กซี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเดินทางที่สะดวกสบาย สำหรับการเดินทางในเมืองใหญ่ๆ
เรือเฟอรี่

บริการเรือเฟอรี่และเรือสำราญท่องเที่ยว

การเดินทางด้วยเรือเฟอรี่นับว่าเป็นทางเลือกที่สะดวก มีเส้นทางเดินเรือที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเกาะต่างๆ เข้าไว้ได้ด้วยกัน
เจแปนแอร์ไลน์

บริการสายการบิน

สายการบินในประเทศญี่ปุ่นมีหลากหลายสายการบิน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาจำกัด และต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง
การคมนาคม ญี่ปุ่น

การคมนาคม

ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยที่สุดในโลก โดยเฉพาะ “ระบบการรถไฟ” ที่ครอบคลุมเกือบทุกจุดหมายปลายทางทั้งหมดในประเทศ