ภูมิภาคกลาง (ชูบุ)

ภูมิภาคกลาง ชูบุ

ภูมิภาคกลาง ชูบุ

ชูบุ เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นที่ตั้งของเทือกเขา “เจแปน แอลป์” จุดเด่นของภาคชูบุก็คือ จังหวัดทั้ง 9 แม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ก็มีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โดยมีจังหวัดที่ติดชายฝั่งทั้งหมดสี่จังหวัด อันได้แก่ นีงะตะ โทยะมะ อิชิกะวะ และฟุกุอิ บริเวณชายฝั่งทะเลยังคงมีการใช้วิถีชิวิตแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอยู่มาก แต่อย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางจนถึงชายฝั่งแปซิฟิก ก็ยังมีความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ทำให้มีความหลากหลายซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นภูมิภาคแห่งนี้

เมืองนาโงย่า

เมืองนาโงย่า

เมืองนาโงย่า (Nagoya) อยู่ในจังหวัดไอจิ ซึ่งไม่ไกลจากเมืองโอซาก้าและเกียวโตมากนัก โดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของญี่ปุ่น ถือเป็นเมืองแห่งปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น มีการตัดเส้นทางที่ดี และถนนหลวงที่กว้างขวาง ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการผลิต “ชิโบะริ- โซเมะ” หรือผ้ามัดย้อม งานศิลปะ และงานฝีมือต่างๆ ของญี่ปุ่น ที่บริเวณใกล้กับใจกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนาโงย่า แต่เดิมนั้นปราสาทแห่งนี้ถูกใช้เป็นกองบัญชาการกองทหารของตระกูลโทะกุงะวะ ก่อนที่จะจากเมืองนี้ไป ขอแนะนำให้แวะชมพิพิธภัณฑ์โทะกุงะวะ ที่ย่านซะกะเอะ ซึ่งรวบรวมสิ่งของต่างๆ มากกว่า 10,000 ชิ้นของตระกูลโทะกุงะวะ นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงของเมืองนาโงย่ายังมีสถานที่ที่น่าสนใจ ได้แก่ สวนสาธารณะอิเซะ-ชิมะ เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าใหญ่อิเซะ ซึ่งมียังคงความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธิ์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อีกที่คือ ทาโกนาเมะ แหล่งเครื่องปั้นดินเผาชื่อดังที่มีรูปแบบเอกลักษณ์ของตนเอง เรียกว่า “ทาโกนาเมะยากิ”

เมืองอินุยะมะ

เมืองอินุยะมะ

เมืองอินุยะมะ (Inuyama) อยู่ไม่ไกลนักจากนาโงย่า เป็นเมืองที่รู้จักกันดี ว่าเป็นที่ตั้งของปราสาทกำแพงขาวป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ปราสาทอินุยะมะ” ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยเอะโดะเป็นหนึ่งในปราสาทญี่ปุ่น 12 แห่งที่ยังคงหลงเหลือหอคอยให้เห็นมาจนถึงปัจจุบัน ปราสาทแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางอำนาจของตระกูลนะรุเซะ โดยมีความพิเศษแตกต่างจากปราสาทแห่งอื่นตรงที่ปราสาทแห่งนี้ เป็นสถานที่ส่วนบุคคลแต่ในขณะเดียวกันก็มีสถานะเป็นสมบัติของชาติด้วย

เมืองโทบะ

เมืองโทบะ

เมืองโทบะ (Toba) เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดีจากเกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ซึ่งเป็นเกาะแรกที่ทำการเพาะเลี้ยงไข่มุกเทียม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น  ทำให้อะมะกลุ่มสตรีดำน้ำได้เก่งและอึดที่สุด ผันตัวจากการหาอาหารทะเลมาเป็นคนเลี้ยงหอยมุก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิชินโต คือ “หินสมรส” เป็นหินสองก้อนที่เชื่อมด้วยเชือกเส้นโตอยู่กลางทะเล

เมืองทะกะยะมะ

เมืองทะกะยะมะ

เมืองทะกะยะมะ (Takayama) อยู่ในจังหวัดกิฟุ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านการแกะสลักไม้ ซึ่งตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคโจมง ทำให้ภายในเมืองประกอบด้วยบ้านเรือนเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาทะกะยะมะ ภายในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศของญี่ปุ่นโบราณ จนให้ความรู้สึกเหมือนพิพิธภัณฑ์ ในสมัยโทะกุงะวะเมืองทะกะยะมะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เป็นเวลากว่า 300 ปี เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนที่สูง ทำให้วัฒนธรรมในทะกะยะมะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีสถานที่ดึงดูดความสนใจภายในเมืองอยู่เป็นระยะๆ รวมทั้งหลากหลายพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ที่จัดแสดงงานฝีมือท้องถิ่นที่รวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ดีเยี่ยมในวิชาช่างไม้ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของเมืองนี้

หมู่บ้านชิระกะวะโก

หมู่บ้านชิระกะวะโก

หมู่บ้านชิระกะวะโก (Shirakawa – go) เมื่อได้เข้ามาเยือนที่หมู่บ้านนี้ นักท่องท่องจะได้พบกับบ้านแต่ละหลังที่มุงหลังคาด้วยฟางข้าว ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือของชาวบ้านที่ร่วมแรงกันในชุมชน ความร่วมมือของทุกคนในหมู่บ้าน หมู่แห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านมรดกโลกอีกด้วย ที่พิเศษที่สุดคือ บ้านบางหลังได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตขนานแท้ของชาวบ้านได้ด้วย

เทือกเขาทาเทยาม่า

เทือกเขาทาเทยาม่า

เทือกเขาทาเทยาม่า หรือเทือกเขาเจแปนเแอลป์ ทอดตัวต่อเนื่องกันยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ พาดผ่านศูนย์กลางของฮอนชูในแนวนอน ซึ่งเทือกเขาแห่งนี้มีความสวยงามไม่ได้น้อยไปกว่าเทือกเขาแอลป์ทางยุโรป ทั้งยังเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติ ชูบุ-ซังงะกุ ที่มีป่าสนดึกดำบรรพ์ อายุราว 1,000 ปี มีความเขียวขจีแซมกับสีสันอันสดใสของดอกไม้ในช่วงฤดูร้อน เทือกเขาทาเทยาม่ายังเป็นเพียงสถานที่เดียว ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสนุก เพลิดเพลิน ไปกับการเล่นหิมะ ในฤดูร้อน โดยจะเปิดประมาณต้นเดือนมิถุนายน และจะปิดในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ราวๆ เดือนธันวาคม ไปจนถึง ต้นเดือนมีนาคม

เมืองนะงะโนะ

เมืองนะงะโนะ

เมืองนะงะโนะ(Nagano) จากการที่เมืองนะงะโนะเป็นเจ้าภาพงานโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 1998 ก็ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นที่เล่นสกีฤดูหนาวที่ยอดเยี่ยมมากที่สุด อีกทั้งยังเหมาะแก่การเดินทางพักผ่อนชมวิวในฤดูร้อนอีกด้วย สำหรับสถานที่ที่ไม่ควรพลาดคือ วัดเซนโกจิ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะงะโนะ เมื่อ 1,400 ปีก่อน เคยได้รับยกย่องให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อแรกเริ่มของศาสนาพุทธ จึงถือว่าวัดแห่งนี้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ

เมืองมะทสุโมะโตะ

เมืองมะทสุโมะโตะ

เมืองมะทสุโมะโตะ จังหวัดนะงะโนะ เป็นที่ตั้งของ ปราสาทไม้มะทสุโมะโตะ ซึ่งเป็นปราสาทที่เน้นโทนสีดำเป็นหลักจนผู้คนเรียกว่า”ปราสาทอีกา” สาเหตุเนื่องปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามกลางเมือง จึงไม่มีการประดับประดามากนัก แต่กระนั้นก็ยังเปล่งประกายความสวยงามอย่างเรียบๆ และแสดงออกถึงความเป็นชาย

เมืองคะนะซะวะ

เมืองคะนะซะวะ

เมืองคะนะซะวะ (Kanazawa) ตั้งอยู่ในจังหวัดอิชิกะวะ ถือเป็นต้นกำเนิดเมืองที่มีปราสาทจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และยังคงไว้ซึ่งความเป็นยุคศักดินา ในศตวรรษที่ 17-19  โดยโรงละครโน พิธีชงชา และการจัดดอกไม้ ก็เกิดขึ้นจากยุคแห่งความวุ่นวายนี้ เนื่องจากผู้คนต่างพากันหาความเพลิดเพลินใส่ตัว ยิ่งไปกว่านั้นที่ใจกลางเมืองคะนะซะวะ ยังมีสวนสาธารณะเคนโระกุเอน ที่สร้างขึ้นในปี 1822 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีถึงความงดงาม ว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

เมืองฟุกุอิ

เมืองฟุกุอิ

เมืองฟุกุอิ เป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ วัดเออิเฮจิ ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานใหญ่ของนิกายโซโตะ ลัทธิเซน ก่อตั้งโดยพระโดเงน (1200-1253) ผู้ซึ่งนำลัทธิเซนจากจีนเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และซากฟอสซิลไดโนเสาร์จำนวนมากก็ถูกค้นพบที่นี่เช่นกัน

เมืองนิอิงะตะ

เมืองนิอิงะตะ

เมืองนิอิงะตะ (Niigata) สามารถดึงดูดนักสกีจากทั่วทุกมุมโลกในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีหิมะมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชินะโนะ โดยมีสะพาน Bandai Bridge ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญเชื่อมแหล่งท่อง เที่ยวทางเหนือของแม่น้ำ บริเวณใกล้ๆ กับเกาะแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของเกาะซาโดะ ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นลำดับที่ห้าในญี่ปุ่น มีไร่นาเล็กๆ ที่อุดมสมบูรณ์จำนวนมาก อยู่ระหว่างภูเขาสองลูกที่ตั้งขนานเชื่อมต่อกัน

อ่านต่อ ...

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>