ภาคใต้ (คิวชิว และเกาะโอะกินะวะ)

ทั้งเกาะคิวชิวและเกาะโอะกินะวะ ต่างก็ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู มีสภาพภูมิกาศอากาศที่อบอุ่น เป็นเขตชนบทที่มีความเขียวชอุ่ม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังประกอบด้วยบ่อน้ำแร่และภูเขาไฟ เนื่องจากเกาะทั้งสองแห่งตั้งอยู่ใกล้จีนและเกาหลี ทำให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 อีกทั้งเป็นจุดแรกที่ติดต่อกับทางตะวันตกซี่งชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเทียบท่า เมื่อศตวรรษที่ 16

เมืองฟุกุโอะกะ

เมืองฟุกุโอะกะ

-เมืองฟุกุโอะกะ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟุกุโอะกะ และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนนานาชาติกับเอเชีย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปเอเชียฟุกุโอะกะ ซึ่งมีฐานะเป็นหน้าต่างแห่งเอเชีย ยิ่งไปกว่านั้นฟุกุโอะกะยังเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของเอเชีย เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น มีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป ทั้งนี้ยังมีปัญหาอาชญากรรมน้อยมาก และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่น้อยมากอีกด้วย ฟุกุโอะยังมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอจนเป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประจำเมืองคือ ศาลเจ้าดะไซฟุ ที่ติดอันดับ1 ใน 10 ของศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด โดยศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติยาวนานนับพันปี ตรงบริเวณทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่มันวับโดยชาวญี่ปุ่นมี ความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัว จะทำให้หายจากอาการเจ็บป่วย มีแต่โชคดีเข้ามา และประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน ในบริเวณใกล้ๆ กับศาลเจ้ายังเป็นแหล่งโบราณคดีอีกด้วย ส่วนเทศกาลที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ คือ เทศกาลฮะกะตะ ดงตะกุ และเทศกาลยะมะงะซะ

เมืองนะงะซะกิ

เมืองนะงะซะกิ

-เมืองนะงะซะกิ เป็นเมืองหลวงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนะงะซะกิ ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเมืองท่าเพียงแห่งเดียวที่โชกุนโทะกุงะวะ ได้เปิดทำการค้ากับต่างประเทศ ระหว่างปีค.ศ. 1639 -1859 นะงะซะกิจึงกลายเป็นศูนย์กลางอิทธิพลของชาวโปรตุเกส และชาวยุโรปอื่นๆในญี่ปุ่น ส่งผลทำให้บ้านเรือน และสถานที่บางส่วน เป็นแบบตะวันตก ซึ่งเป็นสมบัติแห่งชาติที่น่าแวะชม ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 นะงะซะกิได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยครั้งนี้นะงะซะกิกลายเป็นฐานทัพเรือหลักของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ในระหว่างสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่ง และสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น และในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่สอง เกาะแห่งนี้ก็ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูลูกที่สอง ต่อจากเมืองฮิโระชิมะ ซึ่งนับเป็นเมืองสุดท้ายในโลกที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณู ด้วยเหตุนี้เองเกาะแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนบันทึกเล่มสำคัญ ที่จดบันทึกประวัติศาสตร์ของโลกเอาไว้
นะงะซะกิยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ปราสาทชิบะบะระ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงบันทึก และเอกสารเกี่ยวกับนักบุญคริสเตียนผู้ยืนหยัดต่อต้านโชกุน สวนสันติภาพนะงะซะกิ อนุสรณ์สถานที่สร้างทับจุดศูนย์กลางที่ระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ลง ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เฮ้าส์เทนบอส เป็นรีสอร์ทสวนสนุกที่สร้างแบบฮอลแลนด์ ที่มีทุ่งทิวลิปและดอกไม้สวยงามมาก อุทยานแห่งชาติอุนเซน ภายในอุทยานมีภูเขาอุนเซน และแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติบนที่ราบสูงชายทะเล

เมืองซางะ

เมืองซางะ

-เมืองซางะ อยู่ติดกับนะงะซะกิ ถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องกระเบื้องเคลือบที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ จุดเด่นอยู่ที่สีสันอันสดใส ซึ่งต้องใช้ฝีมือ และเทคนิคอันประณีตในการเคลือบผิวงาน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากเชลยชาวเกาหลี บริเวณกลางเมืองเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ปราสาทซางะ ซึ่งเหมาะสำหรับการชมดอกซากุระเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เมืองซางะยังมีเทศกาลขึ้นด้วย นั่นก็คือ เทศกาลบอลลูน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. โดยจะมีการจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน

ภูเขาไฟอะโซะ

ภูเขาไฟอะโซะ

-เมืองคุมะโมะโตะ มีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลายที่ด้วยกัน ได้แก่ ปราสาทคุมะโมะโตะ สวนซุยเซนจิ ภูเขาคุจู อุทยานแห่งชาติอะโซะกุจิ โดยมีไฮไลท์เป็นภูเขาไฟอะโซะ ภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งยังคุกรุ่นอยู่ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมปากปล่องภูเขาไฟได้อย่างใกล้ชิด

เมืองเบปปุ

เมืองเบปปุ

-เมืองเบปปุ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชิว เป็นเมืองที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งร่วมของบ่อน้ำแร่หลากสี และบ่อน้ำร้อนที่แปลกประหลาด เช่น บ่อน้ำร้อนที่น้ำทั้งบ่อเป็นสี บ่อน้ำร้อนที่มีน้ำสีขาวขุ่น และบ่อน้ำร้อนขนาดเล็กที่จะมีน้ำพุ่งขึ้นมาทุก 30-40 นาที โดยในแต่ละครั้งจะพุ่งอยู่นานถึง 5-10 นาที ทำให้เมืองแห่งนี้มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุด โดยนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้

เมืองน้ำพุร้อนยูฟูอิน

เมืองน้ำพุร้อนยูฟูอิน

-เมืองน้ำพุร้อนยูฟูอิน เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ประสบความสำเร็จด้านการท่องเที่ยว โดยเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างกันนักจากเมืองเบปปุ ยูฟูอิเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา รายล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งจะเปลี่ยนไปตาม 4 ฤดูกาล ทั้งยังมีบรรยากาศที่สงบเงียบ ทำให้เหมาะแก่การพักผ่อน แช่ออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง โดยออนเซ็นของที่นี่นั่น ว่ากันว่าติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

เมืองมิยาซากิ

เมืองมิยาซากิ

-เมืองมิยะซะกิ เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ โดยทางใต้ของเมืองเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเลียบชายฝั่งทะเล นิจินัน ซึ่งกินพื้นที่ตลอดชายฝั่งถึง 100 กม. และยังมีน้ำตกทะกะจิโฮะ ในช่องเขาที่มีความสวยแปลกตาเป็นอย่างมาก ส่วนอาหารขึ้นชื่อของเมืองนี้คือ เนื้อวัวมิยาซากิ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ที่ชื่นชอบเนื้อวัว เนื่องจากมีรสชาติอร่อย เนื้อนุ่มจนสามารถละลายได้ในปาก มีไขมันแทรกอยู่ในทุกส่วนของเนื้อ จนทำให้มีลักษณะเหมือนกับลายหินอ่อนที่มีความสวยงาม

เมืองคะโงะชิมะ

เมืองคะโงะชิมะ

-เมืองคะโงะชิมะ อยู่ไม่ห่างกันมากนักจากเมืองมิยะซะกิ และยังมีชื่อเล่นอีกชื่อว่า “เนเปิลส์แห่งตะวันออก” เนื่องจากมีอ่าวที่มีลักษณะที่คล้ายกัน จุดเด่นของเมือง คือ ย่านการค้าขนาดใหญ่ การเดินทางโดยรถราง และภัตตาคารจำนวนมาก อาหารพื้นเมืองที่สำคัญ เช่น คิบิ (ปลาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง), ทงคัทสึ, ปลาไหลรมควัน นอกจากนี้ยังมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยนอกจากนี้คะโงะชิมะยังอุดมไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ และบ่อน้ำแร่ ซึ่งเป็นผลมาจากภูเขาไฟซากุระจิมะ ที่ยังครุกรุ่นอยู่

เมืองอิบุซุกิ

เมืองอิบุซุกิ

-เมืองอิบุซุกิ มีที่พักตากอากาศ และสถานอบทรายริมทะเล ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทร ซะทสุมะ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในการนอนอบทรายร้อนที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติจากภูเขาไฟไคมงดะเกะ ที่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ประตุ้นการไหลเวียนเลือด ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลัง

เกาะโอะกินะวะ

เกาะโอะกินะวะ

-เกาะโอะกินะวะ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะคิวชูในหมู่เกาะริวกิว ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่กระจัดกระจายในบริเวณกว้าง เป็นเกาะที่อยู่ใต้สุดของญี่ปุ่น ทำให้ได้รับอิทธิพลจากจีนและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีวัฒนธรรมต่างจากเมืองอื่นในญี่ปุ่น โดยมีเมือง นะฮะ เป็นศูนย์กลางของเกาะ นอกจากนี้ยังเป็นตั้งของสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย เช่น ปราสาทชูริ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ริวกิว ถือเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น ศาลเจ้า และวัดโซเงนจิที่สวยงาม สำหรับผู้ที่หลงใหลในทะเล ก็สามารถไปสัมผัสกับชายหาดสีขาวบริสุทธิ์ และแนวปะการังสมบูรณ์ชวนหลงใหล จากชายหาดของเกาะแห่งนี้ได้

 

อ่านต่อ ...

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>